Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v  Občini Kuzma

09.06.2020 Danilo Z. (Imenik zaposlenih) 216
09.06.2020
Javni razpisi in javni natečaji
10.07.2020 do 00:00
10.000,00 €
41010-002/2020-1
Simona Čurman
simona.curman@obcina-kuzma.si
025558014