SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • predsednik, Boris Gral, Dolič 52, Kuzma
  • član, Stanislav Žampar, Trdkova 3, Kuzma
  • član, Miran Andrejek, Trdkova 24, Kuzma