CEROP- Gospodarska javna služba odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

025459310
info@cerop.si
Povezava
Vaneča 81B, 9201 Puconci