Civilna zaščita

Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • poveljnik, ALOJZ KRPIČ, Gornji Slaveči 78, 9263 Kuzma
  • namestnik poveljnika, JOŽEF BENKO, Kuzma 50, 9263 Kuzma
  • član, VINCENC KRAMAR, Dolič 113a, 9263 Kuzma
  • član, VALTER GOMBOC, Gornji Slaveči 56, 9263 Kuzma
  • član, IGOR PELCAR, Dolič 151, 9263 Kuzma
  • član, FRANC ZAVEC, Gornji Slaveči 67, 9263 Kuzma