KAPELA SV. CIRIL IN METOD V TRDKOVI

Sakralni objekti
KAPELA SV. CIRIL IN METOD, 9263 Kuzma