Obvestilo Vodovoda sistem B- Motena dobava vodooskrbe