Prijava- Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz individualnih stanovanjskih hiš