Vloga za izdajo soglasja k izvedbi cestnega priključka na občinsko cesto

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka