Javna razgrnitev  gradiva v zvezi z nespoštovanjem načela enakosti volilne pravice pri določanju volilnih enot za volitve v občinski svet občine Kuzma

8. 5. 2024 Danilo Z. (Imenik zaposlenih) 28