Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Kuzma

Predpisi, na katere predpis vpliva