Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kuzma

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva