Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2015

Predpisi, na katere predpis vpliva