Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Kuzma

Predpisi, na katere predpis vpliva