Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Kuzma za leto 1997

Predpisi, na katere predpis vpliva