Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kuzma

Predpisi, na katere predpis vpliva