Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kuzma

Predpisi, na katere predpis vpliva