Številka 005/2018

8. 5. 2018 343
Obvezna razlaga prve točke, b) odstavka 41. člena Občinskega prostorskega načrta Občine Kuzma (Številka 005/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.05.2018
Začetek veljavnosti: 09.05.2018
Tip objave: Drugo
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Letni program kmetijstva 2018 (Številka 005/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.05.2018
Začetek veljavnosti: 09.05.2018
Tip objave: Drugo
Vsebina: Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2017 (Številka 005/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.05.2018
Začetek veljavnosti: 09.05.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Letni program športa v občini Kuzma za leto 2018 (Številka 005/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.05.2018
Začetek veljavnosti: 09.05.2018
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kuzma (Številka 005/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.05.2018
Začetek veljavnosti: 09.05.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča