Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kuzma

Predpisi, na katere predpis vpliva