Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kuzma

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva