Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcu pri Osnovni šoli Kuzma za leto 2008

Predpisi, na katere predpis vpliva