Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu pri Osnovni šola Kuzma za šolsko leto 2012/13

Predpisi, na katere predpis vpliva