Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu pri Osnovni šoli Kuzma za leto 2011

Predpisi, na katere predpis vpliva